PROJEKTY SZKOLNE

 

  

   

 

ZNAJDŹ NAS NA

 

   

 

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE

TECHNIK INFORMATYK

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczniowie zdobywają kwalifikacje: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci oraz INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Wybierając ten kierunek zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputerów zarządzanych różnymi systemami operacyjnymi, instalowania, konfigurowania i wykorzystywania różnego oprogramowania, a także samodzielnego tworzenia programów. Nie będzie Ci obca obsługa urządzeń techniki komputerowej - poznasz budowę, zasady działania i zastosowanie typowych elementów i układów, systemy mikroprocesorowe, płyty główne, pamięci dyskowe, karty graficzne oraz urządzenia multimedialne. Zajmiesz się również tworzeniem i konfigurowaniem sieci komputerowych oraz administrowaniem nimi. Szkoła zapewnia uczniom staże i praktyki zagraniczne oraz udział w projekcie unijnym Erasmus+.

 

TECHNIK MECHANIK

Podbudowę kształcenia w kierunku zawodu technik mechanik stanowią kwalifikacje: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających oraz MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych i w innych działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie w większości zakładów projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane, użytkowane i naprawiane maszyny oraz urządzenia mechaniczne, narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Absolwenci mogą też kontynuować naukę w ramach studiów na tzw. kierunkach zamawianych, czyli uznanych za kluczowe dla przyszłości gospodarki państwa np.: inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, energetyka, inżynieria materiałowa.


Szkoła zapewnia uczniom staże i praktyki zagraniczne oraz udział w projekcie unijnym Erasmus+. Uczniowie objęci są programem stypendialnym z JSW S.A. oraz porozumieniem ws. pracy dla absolwentów. Szkoła ma podpisaną umowę partnerską z Jastrzębskimi Zakładami Remontowymi Sp. z o.o.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 Mistrzostwa Sportowego

 

V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 

 

Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux