PROJEKTY SZKOLNE

 

  

   

 

ZNAJDŹ NAS NA

 

   

 

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE

 

Zespół Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zs5.jastrzebie.pl

Data publikacji strony internetowej: ?

Data ostatniej aktualizacji: ?

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych.
  • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele i nagłówki zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
  • Częściowo zdjęcia mogą nie posiadać alternatywnych opisów.

Poprawianie dostępności strony będzie prowadzone sukcesywnie w ramach możliwości finansowych podmiotu publicznego.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie sporządzono dnia 29.04.2022 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ocenę dostępności cyfrowej dokonano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy użyciu walidatora dostępności stron, który dostępny jest pod adresem: https://validator.utilitia.pl. Na dzień sporządzenia oświadczenia uzyskano wynik 3,2 punktów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest .................., adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 507 051 420. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II  w Jastrzębiu-Zdroju składa się budynku szkoły oraz sali sportowej z łącznikiem. Nieruchomość położona jest w pobliżu centrum dzielnicy Zdrój, przy ul. Staszica, która kończy się wjazdem do zakładu produkującego makarony- „Jagodex”. Do budynku szkoły można dostać się wejściem głównym od ul. Staszica, a po zakończeniu remontu również wejściem bocznym od strony wewnętrznego parkingu. Wejście główne będzie wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych, a wejście z parkingu – windę. Na parkingu zaplanowano specjalnie oznaczone dla  osób niepełnosprawnych dwa(?) miejsca parkingowe. Nie istnieje rozkład pomieszczeń budynku dostępny w sposób dotykowy i głosowy, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, ani urządzeń do obsługi osób słabosłyszących. W tych przypadkach alternatywą jest osobista pomoc pracownika obsługi Zespołu Szkół nr 5, który znajduje się zaraz przy wejściu głównym na portierni. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Szkoła Podstawowa nr 2 Mistrzostwa Sportowego

 

V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 

 

Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux