„Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY :

PLIK

_______________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE:

 

Załaczniki:

Ogłoszenie

Załacznik


_
___________________________________________________________________

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o (usługi społeczne) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na zadanie pn.:

Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół nr 5
im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Załacznik nr 1 (Formularz oferty) 

 

Aktualizacja 06.12.2018:

Załacznik nr 1 (zmiana formularza ofertowego)


A
ktualizacja 11.12.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dokument

 

Wednesday the 12th. Affiliate Marketing. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux