Terminarz realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 w roku szkolnym 2017/2018

Drukuj
Kategoria: Aktualności
Opublikowano Admin

Terminarz realizacji projektów edukacyjnych

w Gimnazjum nr 1 w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Zadanie Termin realizacji Odpowiedzialni Uwagi
  Sporządzenie zestawu propozycji projektów, przedstawienie go Dyrektorowi i upublicznienie w środowisku szkolnym 29 IX 2017

Dyrektor

koordynator projektów

przewodniczący grup przedmiotowych

  Przekazanie informacji dotyczących realizacji projektów edukacyjnych uczniom gimnazjum i ich rodzicom (opiekunom prawnym) do końca września 2017 wychowawcy klas zapis w protokole ze spotkania z rodzicami
i w tematyce godziny
 wychowawczych
  Obowiązkowy wybór tematów projektów i opiekunów projektów przez uczniów 
klas II gimnazjum
do 20 X 2017

wychowawcy klas

nauczyciele

rodzice

(opiekunowie prawni)

dokumentacja zgodna z procedurami wewnątrzszkolnymi
  Przygotowanie dokumentacji zespołów klasowych związanej
z I etapem realizacji projektów edukacyjnych
do 24 XI 2017

wychowawcy klas

opiekunowie grup

dokumentacja zgodna z procedurami
  Zakończenie realizacji projektów przez uczniów klas II gimnazjum do 16 III 2018

wychowawcy klas

opiekunowie grup projektowych

uczniowie

uwzględnienie sposobu realizacji projektu
w ocenie
z  zachowania zgodnie z zapisami statutu
  Święto Projektów 04 IV 2018

opiekunowie projektów

uczniowie

publiczna, zespołowa prezentacja efektów pracy
  Wybór tematu projektu, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły

do 01 VI 2018

uczniowie

rodzice

wychowawcy

  Podsumowanie realizacji projektów

16 I 2018

wychowawcy klas dokumentacja zgodna z procedurami
15 VI 2018

wychowawcy klas

opiekunowie grup projektowych

  Przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania zbiorczego za rok szkolny 2017/2018 konferencja podsumowująca

dyrektor

koordynator projektów

Saturday the 18th. Affiliate Marketing. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux