REGULAMIN XIV BIEGU PAPIESKIEGO

Utworzono: piątek, 22, marzec 2019 Beata Makoś

R E G U L A M I N

XIV BIEG PAPIESKI

IX Edycja Grand Prix Młodzieżowej Ligi  Biegowej


CEL IMPREZY


- uczczenie XIV rocznicy śmierci Jana Pawła II,
- upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży

- propagowanie wartości oraz korzyści niesionych przez sport – fair play,
- popularyzacja zdrowego stylu życia i biegów masowych,
- popularyzacja miasta i regionu.

ORGANIZATOR


Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

ul. Staszica  10

Koordynator biegu: Damian Zawierucha                                                                                                                                                                   
tel.: 501060248           
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WSPÓŁORGANIZATOR


MOSiR Jastrzębie - Zdrój

KB MOSiR Jastrzębie - Zdrój

TERMIN I MIEJSCE


04 kwietnia 2019r ( czwartek )


Biuro zawodów: Hala Widowiskowo - Sportowa


Start i meta: Parking przy HWS

ZGŁOSZENIA:

- zapisy do biegów dzieci i młodzieży poprzez panel do zgłoszeń elektronicznych dostępny

na stronie organizatorów B4SPORT :  https://b4sportonline.pl/zawody_szkolne/zapisy_na_xiv_bieg_papieski

ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE BĘDĄ OTWARTE DO 31.03.2019 DO GODZ. 24.00

PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ZGŁOSZENIA!

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej, zgody rodziców / prawnych opiekunów na udział w zawodach oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku (załącznik nr 2).

Przystąpienie do BIEGU jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu IX Edycji GPMLB oraz XIV Biegu Papieskiego PRZEZ PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA, A W przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia lub osoby, która nie może sama o sobie decydować wymagana jest zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na wzięcie udziału w BIEGU.

Uczestnikiem BIEGU może zostać uczeń, u którego nie występują przeciwwskazania zdrowotne. Decyzje w tym zakresie podejmuje rodzic lub opiekun prawny.

Osoba pełnoletnia i mogąca decydować sama o sobie, ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje zdrowotne mogące wystąpić w wyniku uczestnictwa w BIEGU.

Szkoła, której uczniowie będę uczestniczyli w biegu, i która dokonuje zgłoszenia zbiorczego jest zobowiązana pozyskać zgodę rodziców/ opiekunów prawnych  na udział ucznia niepełnoletniego. Szkoła ta zobowiązana jest  zapoznać rodziców/opiekunów prawnych  z treścią Regulaminu przed wyrażeniem zgody. Przykładową klauzulę zgody zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.

Zgłoszenie ucznia przez szkołę jest dla organizatora biegu jednoznaczne z odebraniem przez szkołę od rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji zapisów niniejszego regulaminu oraz zgody na udział w biegu

 

 • W dniu zawodów opiekun grupy dokonuje weryfikacji zgłoszenia (lista zgłoszeniowa – załącznik nr1) oraz pobiera karty startowe.
 • Wszystkie druki do pobrania ze szkolnej strony: http://zs5.jastrzebie.pl/
 • Biuro zawodów czynne od godz. 8.30

druki do pobrania ze strony http://zs5.jastrzebie.pl/ 

oraz  MOSiR-u www.mosir.jastrzebie.pl w zakładce Ligi Miejskie

PUNKTACJA:

Miejsce Ilość punktów Miejsce Ilość punktów Miejsce Ilość punktów Miejsce Ilość punktów
1 20 6 15 11 10 16 5
2 19 7 14 12 9 17 4
3 18 8 13 13 8 18 3
4 17 9 12 14 7 19 2
5 16 10 11 15 6 20 1

KLASYFIKACJA:

 • indywidualna dziewcząt i chłopców w kategorii szkół podstawowych w tym gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych

SZKOŁY PODSTAWOWE

KATEGORIA „I”                                    dystans - ok.500m

Uczniowie szkół podstawowych urodzeni           w latach 2010 i młodsi

KATEGORIA „II”                             dystans - ok.500m Uczniowie szkół podstawowych urodzeni           w latach 2009-2008
KATEGORIA „III”                            dystans - ok.500m Uczniowie szkół podstawowych urodzeni              w latach 2007-2006
KATEGORIA „IV”  dystans - ok.600m DZ / 1000m CH Uczniowie szkół podstawowych (w tym gimnazjum) urodzeni w latach 2005-2003
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
KATEGORIA „V” dystans - ok.1000m DZ / 1400m CH Uczniowie szkół ponadpodstawowych urodzeni w latach 2002-1999

W związku z reformą szkolnictwa od 01.09.2017 roku, uczniowie klas gimnazjalnych biorą udział w klasyfikacji drużynowej danej placówki do której uczęszczają wg. klasyfikacji wiekowej.

PROGRAM ZAWODÓW

Orientacyjny program minutowy Biegu Papieskiego

od 8.30 – Weryfikacja zgłoszeń uczestników

Kategoria I – Szkoły Podstawowe – roczniki 2010 i młodsi

9.30 – Start dziewcząt – dystans ok. 500m

9.40 – Start Chłopców – dystans ok. 500m

Kategoria II – Szkoły Podstawowe – roczniki 2009-2008

9.50 – Start dziewcząt – dystans ok. 500m

10.05 – Start Chłopców – dystans ok. 500m

Kategoria III – Szkoły Podstawowe – rocznik 2007-2006

10.20 – Start dziewcząt – dystans ok. 500m

10.35 – Start Chłopców – dystans ok. 1000m

Kategoria IV – Szkoły Podstawowe (gimnazjum) – rocznik 2005-2003

10.50 – Start dziewcząt – dystans ok. 1000m

11.05 – Start Chłopców – dystans ok. 1000m

11.20 – Dekoracja Szkół Podstawowych – Hala Omega

 Kategoria V – Szkoły Ponadpodstawowe – roczniki 1998-2001

11.40 – Start Dziewcząt – dystans ok.1000m

11.50 – Start Chłopców – dystans ok. 1500m

12.15 – Dekoracja Szkół Ponadpodstawowych – Hala Widowiskowo - Sportowa

KLASYFIKACJA

- indywidualna dziewcząt i chłopców w kategorii szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

- generalna klasyfikacja szkół podstawowych chłopcy + dziewczęta

- generalna klasyfikacja szkół ponadpodstawowych chłopcy + dziewczęta

- dodatkowa klasyfikacja dla najliczniej reprezentowanej szkoły podstawowej, ponadpodstawowej

oraz ( ogólna liczba uczestników, która ukończyła bieg )

NAGRODY

- za miejsca I - III we wszystkich kategoriach: medal + dyplom
- za miejsca I - III  w klasyfikacji generalnej szkół chłopcy + dziewczęta: puchar

- najliczniej reprezentowana szkoła podstawowa oraz ponadpodstawowa: puchar

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • wszystkich uczestników obowiązują pisemne zgody rodziców na udział w zawodach oraz legitymacje szkolne, potwierdzone oświadczeniem opiekuna grupy
 • zawodnicy na start powinni się zgłosić 5 min przed rozpoczęciem biegu w danej kategorii wiekowej,
 • zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • koszty dojazdu pokrywają uczestnicy,
 • szatnie będą dostępne tylko i wyłącznie na przebranie zawodników,
 • zawodnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 • Pełny regulamin Grand Prix MLB jest dostępny na stronie www.mosir.jastrzebie.pl

WSZELKIE SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA ORGANIZATOR.

OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 501 060 248

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1.Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą w  ul. Harcerska 14 b,  44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Tel.: 324719450,    adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                                     

2. Kontakt korespondencyjny do wyznaczonego inspektora ochrony danych możliwy jest na adres administratora wskazany w pkt.1.

3. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodziców/opiekunów  prawnych.

4.Celem przetwarzania danych jest zakwalifikowanie ucznia do biegu, a także jego udokumentowanie  oraz  opublikowanie wyników biegu.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być  podmioty upoważnione z mocy prawa,  firma realizująca zapisy do biegu, podmiot  opracowujący  wyniki  biegów oraz lokalna prasa, telewizja, portal społecznościowy facebook.

6. Uczestnikom przysługuje  prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  przez jej wycofaniem.                                                                                               

7.W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych osób fizycznych (zwanym: RODO) podmiot danych  ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu.

9. Administratorem  danych osobowych jest również :

- Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Staszica 10,  44-330 Jastrzębie-Zdrój                                                                                                                                                                  tel.: 324732552,   adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kompetencje oraz zadania administratorów zostały określone w regulaminie.       

Uczestnik biegu bądź jego rodzic/opiekun prawny mogą wykonywać  prawa wynikające z RODO, o których mowa  w pkt.6 i 7 niniejszej informacji, wobec każdego z administratorów,  w zakresie dokonywanego przez niego przetwarzania.

10.Dane osobowe uczestników zawarte w zgłoszeniu zostaną usunięte w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia wyników  zawodów.

11.Dane osobowe podlegające upublicznieniu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody

Wednesday the 15th. Affiliate Marketing. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux