Technikum nr 2 aneks do porozumienia w sprawie współpracy z JSW SA

Utworzono: piątek, 15, czerwiec 2018 MGG

Jednym z filarów rozwoju JSW SA jest wysoko wykwalifikowana kadra, czyli absolwenci uczący się na kierunkach górniczych w technikum oraz w szkołach zawodowych, dlatego z radością informujemy, że 28 maja 2018 roku w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju podpisano z Jastrzębską Spółką Węglową bardzo ważny dla naszego technikum aneks  w sprawie współpracy w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie praktycznych zajęć dla uczniów kształcących się w zawodach i specjalnościach górniczych, zgodnie z którym uczniowie mogą odbywać praktyki oraz zdobyć pracę w branży górniczej w JSW SA. 

Dotychczas porozumienie obejmowało uczniów Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 3. Od nowego roku szkolnego, tj. 2018/2019 również w Technikum nr 2 wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II najbardziej uzdolnieni uczniowie kierunku technik mechanik będą otrzymywać comiesięczne stypendium w wysokości 250 zł oraz jednorazową gratyfikację za wyniki w nauce w wysokości 1500 zł!

Kandydatów chętnych do nauki w zawodzie technik mechanik zapraszamy do Technikum nr 2, jedynego w mieście oferującego taki kierunek kształcenia.

Saturday the 30th. Affiliate Marketing. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux