STAŻE ZAGRANICZNE

Utworzono: środa, 01, listopad 2017 Beata Makoś

II tura projektu Erasmus +

W roku szkolnym 2017/2018 kontynuujemy program staży zagranicznych dla uczniów naszego technikum. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie proszeni są o pobranie formularza za strony szkoły- zakładka „ PROJEKTY SZKOLNE”, uzupełnienie swoich danych a następnie o przekazanie do Wychowawcy.

08.11.2017 roku o godzinie 17:00 w Sali 15 odbędzie się rozmowa rekrutacyjna, która jest warunkiem koniecznym do wzięcia działu w procesie rekrutacyjnym.

REGULAMIN

rekrutacji do programu

Staże zagraniczne jako innowacyjny sposób kształcenia mechaników maszyn

w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II

                                                                                                                      

§ 1

Rekrutacja jest integralną częścią programu i dotyczy pierwszej tury uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik aktualnie kształcących się w klasie II i III.

§ 2

Staż zawodowy zakwalifikowanych uczniów będzie odbywał się w dniach:                        11.02 – 24.02.2018  r. w Lipsku , Niemcy.

§ 3

Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć wniosek aplikacyjny do dnia 03.11.2017 r. w sekretariacie szkoły.

§ 4

Uczestniczyć w stażu może 18 osób. Jeżeli liczba zgłoszeń przewyższy tę liczbę, sporządzona zostanie lista rankingowa w oparciu o następujące kryteria:

1. Frekwencja uczestnictwa na zajęciach szkolnych w ostatnim semestrze nauki.

2.  Średnia ocen na koniec danego semestru.

3. Ocena z zachowania.

4. Rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim.

6. Punkty dodatkowe

§ 5

Sposób sporządzania listy rankingowej:

  1. Frekwencja szkolna zostanie oceniona wg następujących wartości punktowych:

100% -            30 pkt,

99-90% -        25 pkt,

89-80%-         20 pkt,

79-70% -        15 pkt,

69-60% -        10 pkt,

59-51% -        5 pkt,

50% <             0 pkt

  1. Średnia ocen na koniec danego semestru zostanie oceniona wg następujących wartości punktowych:

5,0> - 30 pkt,

4,9-4,7 -          25 pkt,

4,6-4,4 -          21 pkt,

4,2-4,0 -          18 pkt,

3,9-3,7 -          15 pkt,

3,6-3,4 -          12 pkt,

3,3-3,0 -          9 pkt,

2,9-2,6 -          6 pkt,

2,5-2,0 -          3 pkt,

1,9 <               0 pkt

3 . Ocenie z zachowania zostaną przydzielone następujące wartości punktowe:

wzorowe -       30 pkt,

bardzo dobre - 25 pkt,

dobre -            20 pkt,

poprawne -      10 pkt,

nieodpowiednie - 5 pkt ,

naganne -         0 pkt.

4. Rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim zostanie oceniona w skali 0- 30 pkt.

5. Dodatkowe punkty otrzymują osoby które:

a) uczestniczyły w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych lub zawodowych i zajmowały miejsca I-III – 5 pkt.

b) uczestniczyły w międzyszkolnych zawodach sportowych reprezentując Zespół Szkół nr 5 i zajmowały miejsca I-III – 5 pkt.

c) Otrzymują stypendium socjalne w związku z trudną sytuacją materialną – 5 pkt.

6. Punkty otrzymane w poszczególnych kategoriach zostaną zsumowane.

§ 6

W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 16 uczestników oraz 3 osobowa grupa rezerwowa.

§ 7

Jeżeli któryś z uczestników wyłonionej grupy zrezygnuje z udziału w projekcie lub nie będzie stosował się do regulaminu stażu (absencja w zajęciach z zakresu przygotowania językowego, kulturowego, pedagogicznego, szkoleniu bhp), możliwość udziału otrzyma kolejna osoba z listy rezerwowej.

§ 8

Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im Jana Pawła II, zastępcą przewodniczącego komisji jest Koordynator projektu. W komisji zasiada ponadto dwóch członków.

§ 9

Decydujący głos posiada Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Thursday the 17th. Affiliate Marketing. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux