TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO 2017

Szkolny Konkurs Polonistyczny

Poloniada, czyli Zabawy z Językiem Polskim

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

Nauczyciele języka polskiego Zespołu Szkół nr 5
 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu- Zdroju zapraszają
do wzięcia udziału w konkursie

Poloniada, czyli zabawy z językiem polskim organizowanym w ramach obchodów

Tygodnia Języka Polskiego.

Konkurs odbędzie się w piątek

7 kwietnia 2017 roku.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału

w konkursie do  27 marca 2017 r.

u nauczycieli polonistów.

 

Zakres materiału:

 • treści i osiągnięcia z języka polskiego zawarte w podstawie programowej, przede wszystkim gramatyka języka polskiego, frazeologia, ortografia, wiedza o literaturze i filozofii oraz elementy wiedzy o kulturze (malarstwie, filmie, teatrze).

Forma konkursu:

 1. Część pierwsza pisemna
 • test pisemny sprawdzający wiedzę z ortografii i interpunkcji,
 • test badający znajomość oraz rozumienie wybranych pojęć teoretycznoliterackich oraz umiejętność analizy utworu lirycznego lub epickiego.
 1. Część druga: drużynowe zawody sprawdzające wiedzę z treści polonistycznych, filozoficznych i wiedzy o kulturze.

Serdecznie zapraszamy!

POLONIADA, CZYLI ZABAWY Z JĘZYKIEM POLSKIM

regulamin  szkolnego konkursu polonistycznego 

 Cele konkursu:

 • krzewienie wiedzy o języku ojczystym ,
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy

z zakresu języka polskiego i wiedzy o kulturze,

 • rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów,
 • wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych.

Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest zespół powołany w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu- Zdroju.

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs adresowany jest do uczniów V Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 2,
 • w konkursie mogą brać udział dwuosobowe drużyny, reprezentujące swoją klasę.

Zgłoszenia do konkursu:

Zgłoszenia uczniów należy dokonać do  27 marca 2017 r. u nauczycieli polonistów.

Przebieg konkursu:

 • konkurs składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej, obie części  mają charakter drużynowy,
  • zadania konkursowe obejmują treści z języka polskiego zawarte w podstawie programowej,
  • przede wszystkim gramatykę języka polskiego, frazeologię, ortografię, wiedzę o literaturze,
  • ponadto wiedzę o filozofii oraz wiedzę o kulturze (malarstwie, filmie, teatrze).
  • część pierwsza pisemna obejmuje test pisemny sprawdzający wiedzę z ortografii i interpunkcji oraz test badający znajomość oraz rozumienie wybranych pojęć teoretycznoliterackich oraz umiejętność analizy utworu lirycznego lub epickiego,
  • część druga: drużynowe zawody sprawdzające wiedzę z treści polonistycznych, filozoficznych i wiedzy o kulturze,
 • wyniki konkursu rozstrzygnięte zostają w dniu przeprowadzenia konkursu. Ustala je jury,
  w skład którego wchodzą nauczyciele poloniści,
 • decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie,
 • przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.

TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO

TYDZIEŃ Z JĘZYKIEM POLSKIM - zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy

ZAJRZYJ TAKŻE DO ZAKŁADKI DYDAKTYKA / JĘZYK POLSKI

Poniedziałek (3.04)
Dzień z samorządem - tworzenie słownika „ Zrozum młodzież, wapniaku” - zapraszamy podczas długiej przerwy na I piętro
Mimy na korytarzu.

Wtorek (4.04)
Wielkie malowanie - uczniowie kontra  kredki
J - zachęcamy do tworzenia w stylu graffitti tytułów utworów literackich. Można się wyżyć plastycznie !

Znawca literatury - konkurs przez radiowęzeł - w trakcie trzech kolejnych lekcji będziemy przedstawiać Wam po pięć cytatów z utworów literackich: poezji, dramatów i prozy, które należy rozpoznać, podając imię i nazwisko autora oraz tytuł dzieła. Każda klasa podaje wspólnie uzgodnione odpowiedzi. Liczy się precyzja i czas. Podpisane kartki z odpowiedziami należy dostarczyć jak najszybciej do sekretariatu. Klasa, która rozpozna najwięcej cytatów, uzyska możliwość wykorzystania dodatkowego „NP” z języka polskiego.


Środa (5.04)

Turniej Języka Polskiego dla klas gimnazjalnych od 11:45 do 13.20, s.12
Popołudnie na poduchach - przedstawienie swojej twórczości (dla wszystkich chętnych) - 16:30, s.26. Przyjdź i pokaż nam, co piszesz do szuflady. Mile widziane wiersze, opowiadania, a nawet całe książki :)

Czwartek (6.04)
Międzyszkolny Konkurs Poezji Jana Pawła II (13:00), regulamin na stronie szkoły

Piątek (7.04)
Poloniada dla młodzieży (turniej dla klas ponadgimnazjalnych) od 9:45 - 11:25. Zapraszamy dwuosobowe reprezentacje klas liceum i technikum do wspólnej zabawy. Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej, obie części  mają charakter drużynowy. Zadania konkursowe obejmują treści z języka polskiego zawarte w podstawie programowej,

przede wszystkim gramatykę języka polskiego, frazeologię, ortografię, wiedzę o literaturze,

ponadto wiedzę o filozofii oraz wiedzę o kulturze (malarstwie, filmie, teatrze). Pozostałe informacje w regulaminie na stronie szkoły i na facebooku.

 

 

Kawiarenka Pod Pikadorem 

Wyjście na spektakl „My, dzieci z Dworca Zoo” (12:00)

Szczegóły u pań polonistek J Zapraszamy

Wednesday the 21st. Affiliate Marketing. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux